Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer

Breda Car Care spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Indien u eventuele onjuistheden constateert dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt. Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. U kunt hier echter op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Breda Car Care is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright

De informatie, foto’s, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan Breda Car Care. Een bezoeker mag gegevens van onze website niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Breda Car Care.

Veiligheid

Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van internet. Breda Car Care is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt aangepast.

× Hoe kan ik je helpen?